os

สมมุติว่าจะมี OS แห่งชาติ หรือ OS ประจำชาติก็ตาม OS นั้นคงจะเป็น GNU/Linux แบบที่ใครอยากให้เป็นไม่ได้ เพราะว่าคนไทยมากกว่า 90% ใช้ Windows คนที่เขาใช้ Windows เขาก็ต้องคิดว่า Windows ดีกว่า GNU/Linux เป็นส่วนมาก? เขาก็ต้องอยากให้รัฐช่วยเหลือส่งเสริมการใช้ Windows แหงๆ

ถ้าจะมี font ประจำชาติ ก็คงจะต้องเป็น Angsana UPC หรือ Angsana New จะเป็น Loma หรือ Garuda หรือ Norasi คงไม่ได้ เพราะ มหาลัยฯ หน่วยราชการ หลายๆ ที่ก็บังคับให้ใช้ เพราะคนไทยมากกว่า 90% ใช้ฟอนท์ Angsana ใช่หรือเปล่า?

ถ้าผมบ่นเรื่อง ฟอนท์ เรื่อง OS เรื่อง .doc มากๆ ใครจะไปรู้ต่อไปอาจจะมีใคร อยากจะให้มี OS ประจำชาติ Font ประจำชาติเข้ารัฐธรรมนูญบ้างก็ได้

edit @ 2007/05/18 17:56:48
edit @ 2007/06/30 17:59:48

OS แบบ OOP จ๋า

posted on 13 Dec 2006 02:50 by veer
ไม่ใช่ OOP แบบ C++ แต่เป็นแบบ Self + Eiffel คือเขียนภาษาใหม่มาเพื่อเขียน os เลย ทุกอย่างใน os เป็น object หมด ดูแต่เว็บนะยังไม่เคยเอามาดูเหมือนกัน แต่คิดว่าแนวๆนี้ก็อาจจะดีในแง่ว่า os maintain ง่าย http://isaacos.loria.fr/
edit @ 2006/12/16 17:34:14
Tags: oop, os 0 Comments