Apple

iBook กลับมาน่าใช้อีกครั้งเมื่อลง NeoOffice 2.0 (alpha :-P) ได้ :-D คงต้องลงกันไปอีกพักใหญ่ แต่ตอนนี้ก็พอคิดในใจได้ว่าพอกันที OO.o on X11.app :-P

เนื่องจากว่ามันเป็น alpha อยู่ใครที่อยากใช้ software สุดเสถียร สุดเจ๋ง ก็ควรจะใช้โปรแกรมอื่น ไปก่อน

"free software" แปลว่า "ซอฟต์แวร์เสรี" และ หลายคนบอกว่าของฟรีไม่มีในโลก ผมเลยอยากจะจ่ายอะไรโครงการ NeoOffice นี้ซักหน่อย ให้จ่ายเงินยังไงก็คงไม่ไหว ช่วยตอบ webboard และช่วย report bug อาจจะได้ :-P


edit @ 2006/06/26 17:20:32

MacBook (ไม่ Pro) มาแล้ว

posted on 16 May 2006 21:32 by veer in Apple

MacBookPro เครื่องเป็นแสนบ้าหรือเปล่า!!!

วันนี้ ob มาแจ้งข่าวเครื่องที่ชาวบ้านชาวช่องจะซื้อไปใช้กันจริงๆ แล้ว macbook ราคา 4 หมื่นกว่าๆ ถูกกว่า Asus หลายๆ รุ่น
macbook

หลายคนบอกว่าไม่เอาเครื่องสีขาว black macbook

คำถามยอดนิยมคือแล้วจะใช้ MS Word ได้ไหม MacBook ลง Windows ได้อะ :-) แต่เครื่องต่อไปผมคงซื้อ BTO แล้วมั้งใช้ GNU/Linux ดีกว่า :-P แต่ถ้ารวยแล้ว GNU/Linux support MacBook ก็ไม่แน่ lol

เพิ่มเดิม


edit @ 2006/09/06 17:23:24

JEdit for Rubyist

posted on 22 Apr 2006 20:11 by veer in Apple, FLOSS, veer
ถึงตอนนี้เรายังไม่มี Edit แบบ Pure ruby แต่พอใช้ JEdit + Ruby plug-in ไปก่อนได้ เข้าท่าเข้าทางทีเดียว เห็น Bact' ใช้ก่อน OB ก็ว่าจะใช้ ผมใช้มาซักพักแล้ว แต่ไม่รู้ว่าต้องลง Plug-in เพิ่ม ทรมานอยู่นาน :-P ตอนนี้มี class browser มี auto complete แล้วเปรมมาก
ลืมบอกไปว่า Ruby-plugin ดูวิธีลงได้ที่ http://rubyjedit.org/

edit @ 2006/04/22 20:16:35
edit @ 2006/09/06 17:28:19