โง่

posted on 18 Mar 2013 13:06 by veer in politic
เมื่อวานคิดอยู่ว่าคนที่นิยม censorship เพราะอะไร?
  • อาจจะเพราะว่าเขาคิดว่าคนส่วนมากโง่มากถูกหลอกได้ง่าย จึงต้องคอยบงการ
  • แต่ที่แย่คือคน censor ก็ถูกหลอกเองได้เหมือนกัน
  • ร้ายกว่านั้นคน censor ก็เป็นตัวตั้งตัวตีหลอกคนอื่นเสียเอง
  • ส่วนพวกที่ anti-censorship ก็คงคิดว่าคน censor น่ะโง่มากกว่าหรือเท่ากับคนอื่น ๆ
  • คิดว่าคนอื่นโง่ก็อาจดีที่ว่าไม่คาดหวังให้คนเข้าใจหรือทำอะไรได้มากมาย
  • แต่ก็เสียที่ว่าเรื่องที่ตัวเองผิดก็อาจจะไม่รู้เพราะมัวแต่นึกว่าคนอื่นโง่

ผมคิดว่าคนอ่านนี่ไม่โง่นะ เพราะถ้าผมคิดว่าใครโง่ผมก็จะไม่พยายามจะสื่อสารอะไรด้วย เพราะพูดไปเขียนไปก็ไม่น่าจะเข้าใจ

 
comments powered by Disqus

edit @ 18 Mar 2013 13:12:57 by veer

edit @ 18 Mar 2013 13:13:08 by veer