เรียกใช้ swath จาก python

posted on 01 Mar 2010 15:44 by veer
ผมก็ไม่ได้เขียน module ขึ้นมา bind ดีหรอก เพราะว่าทำแบบนั้น นานกว่าผมจะเขียนเสร็จ ก็เลยเขียน function แล้วเรียก subprocess เอาดูรายละเอียดได้ที่ http://veer66.wordpress.com/2010/03/01/swath_python/