พระบรมรูปทรงม้า

posted on 07 Oct 2008 00:44 by veer

พระบรมรูปทรงม้า

 

หลังจากที่ผมดูสารคดีไกลบ้านทาง TPBS มา ^_^

edit @ 7 Oct 2008 09:18:42 by veer