แด่สาวโรงงาน

posted on 15 Sep 2006 21:29 by veer in politic
marx

รูปของลัทธิ marx สวยดี เอามาจาก wikipedia


edit @ 2006/09/15 21:34:18
edit @ 2006/09/16 00:49:16
edit @ 2006/09/20 20:51:21
ลองอ่านดูครับ เข้ากับรูปดี

http://www.biolawcom.de/?/article/153

#1 By bow_der_kleine (84.154.119.213) on 2006-09-16 02:58